★အိမ္ရွင္မမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္း★

ေန႔စဥ္အိမ္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ကုန္က်မယ့္ အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြကို Shark Spray Mop
သံုးၿပီး ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါ။

တံျမက္စည္းေတြ၊ ေရညွစ္ရခက္တဲ့ ၾကမ္းသုတ္တံေတြ၊ ေလးလံလြန္းလွတဲ့ေရပံုးေတြ အားလံုးကိုလႊင့္ပစ္ၿပီး
Shark Spray Mop တေခ်ာင္းတည္းျဖင့္ စမတ္က်က် သက္ေတာင့္သက္သာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္လိုက္ပါ။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံုး quality (အရည္အေသြး)ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ အတြက္ ေပါ့ပါးက်စ္လစ္ၿပီးၾကာရွည္ခိုင္ခံ့သည္။ေရခ်ိဳးခန္း၊ မီးဖိုခန္း၊ ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားမ်ားပါမက်န္တအိမ္လံုး Shark Spray Mop ေခ်ာင္းတည္းျဖင့္ အလြယ္တကူ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ႏိုင္သည္။

MicroFiber Pad (ခရမ္းေရာင္)သည္ ဖုန္စုပ္စက္ျဖင့္ မသန္႔စင္ႏိုင္ေသာ
မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏိုင္သည့့္ ဖုန္မွဳန္႔မ်ားကို ဖမ္းယူေပးၿပီး၊
Floor Cleaner ေဆးရည္က ၾကမ္းျပင္ေပၚရွိ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို
သန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ကေလးသူငယ္မ်ား ရွိေသာေနအိမ္မ်ား
အတြက္လည္းအထူးသင့္ေတာ္ပါသည္။

Distributor
Yellowlink Co.,ltd
Ph : 09-7846-13779
yellowlink.products@gmail.com

見本1 見本2
Shark Spary Mop Shark Spary Mop
見本3 見本4
Shark Spary Mop Shark Spary Mop
Yellowlink Co.,ltd
http://yellowlink-myanmar.com/